Gulkronill

Hippocrepis emerus (Leguminosae)

False Senna

Lövfällande, 1-1.5 m hög buske med gula blommor, som sitter två eller tre tillsammans på långa skaft. Bladen är sammansatta av några få par småblad och ett uddblad. Frukterna (baljorna) är långsmala och faller sönder i enfröiga delfrukter.

Gulkronill förekommer i Sydeuropa, nordöstra Spanien och Främre Asien. I Norden är den begränsad till Oeland och några få lokaler på Gotland och i södra Norge. De nordiska förekomsterna är knutna till kalkrik mark. Arten växer ofta i sprickor och uthäng från klippkanter.

På Gotland Finns gulkronill bland annat på Torsburgen, där Linné påträffade arten under sin gotländska resa 1741. Linné blev mycket förvånad över fyndet, eftersom den tidigare endast var känd från södra Europa. Han noterar: ”Jag hade aldrig trott att denna busken vuxit vild i Sverige, fast 20 botanister sagt det, om jag icke själv det sett”.

Gulkronill är fridlyst i Sverige och betecknas som starkt hotad.

Övriga förfrågningar

Bokningar som rör t.ex. modefotografering, kortare filmning och liknande kan göras här nedan.

Boka Gotlandsänget & Paviljongsplan

Gotlandsänget, c:a 17500 kvm är helt gräsbelagt och har ett flertal trädsamlingar men också några större öppna ytor.
Längst bort i Gotlandsänget, mot norr, kan man under juni se det stora och ovanliga näsduksträdet blomma.


Paviljongsplan* består en stor grön gräsmatta kantad med lummig grönska. Olika evenemang hålls här, bl a det årliga midsommarfirandet och stora delar av Medeltidsveckans marknad.

*Paviljongsplan heter så efter att DBW:s sommarpaviljong, som öppnade 1876, var belägen här. Tyvärr brann den ner 1951.

Bokningen hanteras av GoGotland. Du kan använda detta formulär eller tel. 0498-21 33 33

Boka plats för vigsel

Bokning sker via extern samarbetspartner gogotland.se, (info@gogotland.se). Telefon 0498-213333

Vår vackra trädgård är mycket omtyckt av brudpar som vill förlägga sin vigsel utomhus.
Många romantiska och stämningsfulla platser ryms i trädgården, inte minst runt Lusthuset.
Välj en av de platser vi upplåter för vigsel i trädgården, ta kontakt med bokningen och efterhör om tid finns den aktuella dagen.
En avgift tas ut.