Visbybotan.se

Botaniska trädgården i Visby

Apskräck, brödgran

Araucaria araucana (Araucariaceae)

Monkey Puzzle Tree, Ett städsegrönt barrträd som i vilt tillstånd kan bli närmare 50 m högt. Bladen (barren) sitter i täta spiraler, är platta och hårda och försedda med en vass spets. Kottarna är klotrunda, 10-20 cm i diameter, och placerade ytterst på grenspetsarna; varje fröFjäll har bara ett stort, ätbart frö, som är 2-4 cm långt. Arten är vanligen tvåbyggare (med separata han- och honplantor).

Apskräck växer naturligt i de centrala delarna av södra Chile och angränsande områden av Argentina. Den var tidigare ett viktigt timmerträd men de ursprungliga bestånden är nu starkt reducerade eller försvunna. De stora, näringsrika fröna har varit en viktig födokälla för ursprungsbefolkningen, mapuchefolket, kallade araukaner av spanjorerna (därav det vetenskapliga namnet). Artens svenska och engelska namn låter roligt men är inte särskilt korrekt eftersom det inte Finns apor i de områden där arten växer.

En annan art i släktet, rumsgran (Araucaria heterophylla), odlas ofta som prydnadsträd i Medelhavsområdet. Den är lätt igenkännbar tack vare sitt glest förgrenade och symmetriska växtsätt och de nålformade barren.

Apskräcken är frostkänslig och svårodlad på friland. Det exemplar som växer i DBW:s Botaniska Trädgård planterades 1979 och har ännu (2014) inte producerat några kottar.

 

Övriga förfrågningar

Bokningar som rör t.ex. modefotografering, kortare filmning och liknande kan göras här nedan.

Boka Gotlandsänget & Paviljongsplan

Gotlandsänget, c:a 17500 kvm är helt gräsbelagt och har ett flertal trädsamlingar men också några större öppna ytor.
Längst bort i Gotlandsänget, mot norr, kan man under juni se det stora och ovanliga näsduksträdet blomma.


Paviljongsplan* består en stor grön gräsmatta kantad med lummig grönska. Olika evenemang hålls här, bl a det årliga midsommarfirandet och stora delar av Medeltidsveckans marknad.

*Paviljongsplan heter så efter att DBW:s sommarpaviljong, som öppnade 1876, var belägen här. Tyvärr brann den ner 1951.

Bokningen hanteras av GoGotland. Du kan använda detta formulär eller tel. 0498-21 33 33

Boka plats för vigsel

Bokning sker via extern samarbetspartner gogotland.se, (info@gogotland.se). Telefon 0498-213333

Vår vackra trädgård är mycket omtyckt av brudpar som vill förlägga sin vigsel utomhus.
Många romantiska och stämningsfulla platser ryms i trädgården, inte minst runt Lusthuset.
Välj en av de platser vi upplåter för vigsel i trädgården, ta kontakt med bokningen och efterhör om tid finns den aktuella dagen.
En avgift tas ut.