Trädgårdspriset

Vinnare av DBW´s Trädgårdspris

2019 år trädgårdspris utdelas till familjen von Schulman på Hotell S:t Clemens i Visby innerstad.

Motivering och beskrivning:

Priset delas ut för att uppmärksamma och belöna en byggnadsvårdande insats för bevarande av Visby stads ålderdomliga prägel och säregna skönhet. Innerstadsrådet har i år funnit ett objekt som väl uppfyller Sällskapets kriterier för byggnadsvårdspriset. I år tilldelas byggnadsvårdspriset Hotell S:t Clemens med följande motivering:

Hotell S:t Clemens, ett Visby i miniatyr, ligger i de gamla hantverkarkvarteren i Visby världsarvsstad och ägarna familjen von Schulman har under sina 12 år som ägare målmedvetet och grundligt renoverat de olika husen och samtidigt bevarat den historia som de olika husen besitter.

Här finns Målarmästarens hus från 1600-talet, Handelsmannens hus från 1700-talet och Cigarrmakerskan hus från 1800-talet samt möbelsnickarens hus från 1900-talet. Man har i renoveringen på ett lyckosamt sätt lyckats behålla en tidstypisk karaktär och ursprunglig rumsindelning.

Hotell S:t Clemens är ett lysande exempel på en framgångsrik och vördsam renovering och verkar som ett föredöme och gott exempel på bevarande av Visbys ålderdomliga prägel och säregna skönhet! Det grannlaga byggarbetet har inneburit att mycket tid och möda lagts på lösande av uppkomna problem som har varit av både byggnadsteknisk och regelverksmässig karaktär. Ägarfamiljen har själva projektlett all renovering och anlitat lokala hantverkare bl a Tommy Kedja, Magnus Enblom, Christian Berke, Oliver och Jan-Åke Jacobsson, Måns Berneus och L-G:s måleri.

S:t Clemens södra fastighet med entrégård
Södra delen av fastigheten med Smedjegatan utanför. Drönarfoto Gregor Aminoff.
St Clöemens hotell är flera byggnader och flera smågårdar.
Västra delen av fastigheten mellan Clemens ruin och DBWs Botaniska trädgård. Drönarfoto Gregor Aminoff

Trädgårdspriset
Anna-Britta och Bjerne von Schulman fotograferas vid prisutdelningen på DBWs högtidsdag. Foto Mart Marend

___

2018 års trädgårdspris utdelat till Daniel Hillström

ägare av fastigheten Säcken 6 Specksrum 7B i Visby.

Motivering och beskrivning:

Fastigheten består av ett större bostadshus ursprungligen uppfört på 16–1700-talet, i bulteknik, om-och tillbyggt i omgångar, samt uthuslängor, trädgård, gårdshus, plank och äldre stenmur.

En omfattande modernisering och ombyggnad gjordes i slutet av 1960-talet då bland annat huset isolerades, vilket har lett till att stora fukt och mögelskador uppkommit i byggnaden. Så såg det ut när familjen Hillström köpte fastigheten 2010.

Spännande men också skrämmande upptäckter har gjorts under de sju år renoveringen av fastigheten pågått. En medeltida brunn, grund från medeltida byggnader, bakugn och mur med mycket hög ålder är några av de intressanta detaljerna. Mindre roliga är uppruttna väggar, svamp, mögel och dofter ifrån den del av huset som ursprungligen var ladugård. Huset var med andra ord i mycket dåligt skick.

Med hjälp av duktiga hantverkare, släkt och vänner har familjen återställt huset till den tid då byggnaden var som allra mest representativ, sekelskiftet 1900, och strävat i varje detalj efter att hitta dess verkliga själ.

Daniel har forskat i arkiv, läst om material och gamla tekniker, men framförallt deltagit aktivt i hela byggnadsprocessen och lärt sig av kunniga hantverkare i alla skrån. Hela fastigheten har genomgått en total restaurering där ledorden är kvalitet och stor noggrannhet. Kök, dörrar, många fönster, lister mm är specialtillverkade för fastigheten.

Uthuslängan var i mycket dåligt skick. Den har rivits och ersatts av en nybyggnation som till yta och form i stort sett överensstämmer med ursprunglig byggnad. Nu innehåller uthuslängan förutom gästrum och arbetslokal, även exteriört den kiosk som många äldre Visbybor säkert minns.

Flera av de tiotal hantverkare som varit engagerade i projektet har varit med under hela restaureringstiden. Utifrån vad som upptäckts under byggnationen har planer fått justeras och anpassas. För alla inblandade har det varit ett mycket lärorikt byggnadsvårdsprojekt. Ett nära och bra samarbete med Region Gotlands byggnadsnämnd har också tillfört värdefull kunskap.

Under hela byggnadsprocessen har familjen med barn bott och levt i huset, vilket i sig är en bedrift. Nu sju år senare kan man bara konstatera att fastigheten har återuppstått i sin fulla prakt, där ”allt” är gjort på rätt sätt och en modern funktionell bostad har ersatt det ”sönderrenoverade” 1700-talshuset i 1960-tals dräkt som man tog över 2010.

Sven Erik Bohrn, Ordförande Innerstadsrådet DBW

DBWs Byggnadsvårdspris 2018

DBWs pris går till Säcken 6 Specksrum 7B, Daniel Hillström Foto Lasse Ahnell
DBWs pris går till Daniel Hillström Säcken 6 Specksrum 7B i Visby. Priset överlämnas av ordf Dan Ahlqvist.  Foto Lasse Ahnell

___

2017 års trädgårdspris gick till Nicklas och Liselotte Westin.

De äger fastigheten Visby Flora 13,  Sankt Nikolaigatan 22, 621 55 VISBY

Innerstadsrådets motivering till årets pris:

Visby innerstad kännetecknas framförallt av den medeltida bebyggelsen och dess gatunät, samt av byggnader från 17- och 1800-talet. Vid nybyggnation i innerstaden är anpassning till befintliga äldre byggnader en självklarhet. Form, såsom volym och höjd, men även material och inte minst hantverk/utförande, är nödvändigt att anpassa till omgivande fastigheter och gällande norm för Världsarvet Visby. Utifrån dessa kriterier är det därmed möjligt att bygga såväl en modern byggnad i en modernt utformad arkitektur som ett mer traditionellt hus, med en arkitektur som till stor del är förankrad i omgivande äldre bebyggelse.

För fastigheten Flora Visby 13 har man valt det senare alternativet.

Fastigheten Visby Flora 13 är mycket väl anpassad till platsens försutsättningar. Placeringen, med husets långsida i liv med gatan och plank vid infart mot gatan, överensstämmer väl med områdets karaktär och ger ett harmoniskt intryck i gaturummet.

Byggnaden är i sig ett gott exempel på god arkitektur och visar på stor kunskap i hur Visby bebyggelse från 17- och 1800-talet utformats. Stor omsorg har därför lagts på detaljer såsom kalkputs och andra putsarbeten, fönster, stuprör och andra tidstypiska detaljer.

Det är interiört en modern byggnad, men iklätt en traditionell dräkt, utformat i en för Visby klassisk 1800-tals exteriör och som överensstämmer med ”Stadens särart och skönhet”, som vi har valt till Byggnadsvårdspriset för 2017.

Arkitekt: SAR Birger Andersson, Visby

Nicklas och Liselotte Westin, 2017
Nicklas och Liselotte Westin Sankt Nikolaigatan 22, VISBY tar emot DBWs byggnadsvårdspris för 2017 av ordförande Erik Clason. Utdelandet sker vid DBWs högtidsdag i Åhsbergska hagen.   Foto Lasse Ahnell

 

2016 års trädgårdspris gick till Camilla Knekta och Stefan Gottberg, Gärdesstigen 11 i Visby.

Motivering för erhållande av Sällskapet DBW:s Trädgårdsstyrelses Trädgårdspris 2016:

Camilla Knekta och Staffan Gottberg har under en tioårsperiod skapat en personlig trädgård, som blivit till en oas av överraskande och spännande trädgårdsrum med inspiration från olika delar av världen.

Den välskötta grönskan, kombinerad med eleganta avgränsningar och fantasifulla dekorationselement, exponeras på olika nivåer från varierande marktäckare till vackra trädkronor.

De visuella upplevelserna kompletteras av ljudet från rinnande vatten och dofter från krukodlade kryddor.

DBW:s Trädgårdsstyrelse

2015 års trädgårdspris gick till Ann-Britt och Björn Magnusson, Boge Klinte 182, Slite

Motivering för erhållande av Sällskapet DBW:s Trädgårdsstyrelses Trädgårdspris 2015:

Ann-Britt och Björn Magnussons trädgård är en skolgård som blivit en trädgård. En trädgård, som vuxit fram under ett flertal år och som innehåller många ovanliga och spännande växtvariationer, allt från kalkskyende till kalkälskande arter.
Trädgården har flera rum i olika trädgårdsstilar, men som bildar en harmonisk, lummig och vacker helhet, där växter är i blom från tidig vår till sen höst.

DBW:s Trädgårdsstyrelse

 

2014 års trädgårdspris gick till Annika och John Anderstedt, Ängestigen 3 i Visby.

Motivering för erhållande av Sällskapet DBW:s Trädgårdsstyrelses Trädgårdspris 2014:

Med en säker estetisk  känsla och stor botanisk kunnighet har man inom ramen för en vanlig
villaträdgård skapat ett antal spännande utomhusrum. Utöver växtmaterialet är det sparsmakade
användandet av sten och järn viktiga beståndsdelar i denna Japaninspirerade oas.

Årets Trädgårdspris 2012 tillföll Jarl och Inger Tevebring, Tranhusgatan 25, Visby.

gul_ros_400boxes_400appletree_400lusthus_400magnolia_400wallpion_400ros_400apples_400hostanemoner_400bench_400

Övriga förfrågningar

Bokningar som rör t.ex. modefotografering, kortare filmning och liknande kan göras här nedan.

Boka Gotlandsänget & Paviljongsplan

Gotlandsänget, c:a 17500 kvm är helt gräsbelagt och har ett flertal trädsamlingar men också några större öppna ytor.
Längst bort i Gotlandsänget, mot norr, kan man under juni se det stora och ovanliga näsduksträdet blomma.


Paviljongsplan* består en stor grön gräsmatta kantad med lummig grönska. Olika evenemang hålls här, bl a det årliga midsommarfirandet och stora delar av Medeltidsveckans marknad.

*Paviljongsplan heter så efter att DBW:s sommarpaviljong, som öppnade 1876, var belägen här. Tyvärr brann den ner 1951.

Boka plats för vigsel

Bokning sker via extern samarbetspartner Gotlandsmuseum (bokning@gotlandsmuseum.se). Telefon 0498-292740

Vår vackra trädgård är mycket omtyckt av brudpar som vill förlägga sin vigsel utomhus.
Många romantiska och stämningsfulla platser ryms i trädgården, inte minst runt Lusthuset.
Välj en av de platser vi upplåter för vigsel i trädgården, ta kontakt med bokningen och efterhör om tid finns den aktuella dagen.
En avgift tas ut.