Visbybotan.se

Botaniska trädgården i Visby

Guidade turer

Inga guidningar under 2023!

Guidningarna leds normalt av trädgårdens personal. Just nu pågår förändringar av organisation och personal så ingen tid finns till vandringar utöver de som finns i sommarens program. Vi hoppas kunna åtruppta personalens vandringar framöver, kommande år.

Sommartid genomförs vanligtvis vandringar enligt lagt program utan kostnad för deltagarna. Egna guidade vandringar kan beställas mot kostnad. De guidade turerna har olika temata vilka beskrivs nedan. Tiden för varje visning är 45-60 min men kan varieras efter önskemål. Gruppstorleken är begränsad till 30 personer.

Trädgårdsvandring

Året runt finns DBW:s Botaniska trädgård tillgänglig för besökare och ständigt skiftar den karaktär. Varje årstid, varje dag förmiddag eller eftermiddag bjuder miljön på magi och spännande blickfång. Växtmaterialet är så rikt sammansatt att det ständigt finns blommande växter. Den spännande historien, tillsammans med modern omgestaltning som väcker slumrande delar till nytt liv och framhäver dynamiken i en levande miljö gör en visning intressant även den mörkaste årstiden. Visningen tog upp trädgårdens historia, dess rumsliga gestaltning och olika delar. Publiken fick stifta bekantskap med rariteter, den aktuella blomningen, nyheter vad gäller växter och planteringar.
1

Blomstervandring

Trädgårdens olika planteringar av ett- eller fleråriga örtartade växter ger i hortikulturell form en bild av naturens mångfald och rikedom. Visningarna under senare delen av juni fram till och med september rörde sig över hela trädgården och bjöd på skiftande karaktärer gällande komposition och växtval.
2

Trädvandring 1

Hela året utgör trädgårdens trädsamling en fantastisk attraktion. Avlövade kan silhuetter, kronuppbyggnad, frö–och fruktställningar på ett spännande och okänt sätt avslöja trädens livsprocesser, medan lövsprickning och blomning under vår och försommar bjuder på en mer förväntad och lockande fascination. En vandring med fokus på trädens biologi, historia och skönhet är en resa genom flera världsdelar där besökarna bjuds på verkliga exklusiviteter med för det skandinaviska klimatet ovanligt väl utvecklade individer.
3

Trädvandring 2

En trädvandring, som visar på hur artrik Visby är med sitt gynnade klimat och berättar om staden från ett annat perspektiv än det byggnadshistoriska. Jag ville förmedla min egen fascination över de olika arternas/individernas detaljer och habitus, samt visa på hur träden och grönytorna bidrar till helhetsupplevelsen av staden. Andra aspekter av träden i staden som jag ville ta upp var deras biologiska och fysiska funktion som syresättare, luftfuktare, vindskyddare, och värdmiljö för andra levande organismer.
4

Boka guidad tur

  • Tyvärr går det inte boka guidningar i år!

  • Personalförändringar ger oss tyvärr inte möjlighet att genomföra guidningar 2022!
  • Vi hoppas Botanturerna återkommer 2023, då med våra vanliga turer.
  • De guidade turerna har olika temata.
  • Tiden för varje visning är 45-60 min men kan varieras efter önskemål.
  • Gruppstorleken är begränsad till 30 personer.
 
 
 

Övriga förfrågningar

Bokningar som rör t.ex. modefotografering, kortare filmning och liknande kan göras här nedan.

Boka Gotlandsänget & Paviljongsplan

Gotlandsänget, c:a 17500 kvm är helt gräsbelagt och har ett flertal trädsamlingar men också några större öppna ytor.
Längst bort i Gotlandsänget, mot norr, kan man under juni se det stora och ovanliga näsduksträdet blomma.


Paviljongsplan* består en stor grön gräsmatta kantad med lummig grönska. Olika evenemang hålls här, bl a det årliga midsommarfirandet och stora delar av Medeltidsveckans marknad.

*Paviljongsplan heter så efter att DBW:s sommarpaviljong, som öppnade 1876, var belägen här. Tyvärr brann den ner 1951.

Bokningen hanteras av GoGotland. Du kan använda detta formulär eller tel. 0498-21 33 33

Boka plats för vigsel

Bokning sker via extern samarbetspartner gogotland.se, (info@gogotland.se). Telefon 0498-213333

Vår vackra trädgård är mycket omtyckt av brudpar som vill förlägga sin vigsel utomhus.
Många romantiska och stämningsfulla platser ryms i trädgården, inte minst runt Lusthuset.
Välj en av de platser vi upplåter för vigsel i trädgården, ta kontakt med bokningen och efterhör om tid finns den aktuella dagen.
En avgift tas ut.