Kontakt

KONTAKT & INFORMATION

Drift och skötsel:
Anders Juhlin
Telefon: 0498-26 92 59

Postadress:
Gotlands Kommun
Tekniska förvaltningen
DBW:s Botaniska trädgård
621 81 Visby

Bokningsfrågor:
Paviljongsplan, Gotlandsänget, Guidade turer, övrigt användande:
Göran Hellström, skicka e-post >>

Sällskapet DBW
https://dbw1814.se

Trädgårdsstyrelsen:
Sven-Erik Lindström, ordf.
Tel 070-755 0649

Ansvarig utgivare webb:
Lars Ahnell, skicka e-post >>

 
 

Botaniska Trädgården ligger längs med stranden, norr om Almedalen. Man kan parkera utanför Kruttornet och därifrån gå in genom porten samt ta av åt vänster på Strandgatan. På väg mot stora grinden passerar man bl.a. Skogränd och Fiskargränd, där man sommartid möts av alla blommande rosor utanför de små husen.

Huvudingången ligger i hörnet Strandgatan – S:t Olofs gränd.

Mellan muren och havet går en vacker strandpromenad i nord-sydlig riktning.
Från strandpromenaden kan man gå in genom muren via Kärleksporten och nå trädgården från havssidan.

Flera ingångar:
från Paviljongsplan (norra ingången)
från Tranhusgatan (östra ingången)
från S:t Olofs gränd vid ruinen (södra ingången)

Toaletter finns utanför norra grinden

Trädgården är alltid öppen för besökare. Ingen inträdesavgift, däremot viss avgift för guidade turer för vuxna. Ingen avgift för barnverksamheten.

Några kanske undrar varför det vetenskapliga namnet inte finns på alla växter, men detta beror på att hemsidan i första hand är avsedd att ge en bild och en känsla av trädgården – inte att förmedla alla växters vetenskapliga namn.
Eftersom många bilder innehåller flera växter är det inte möjligt att namnge varje enskild växt på ett korrekt sätt eftersom det i vissa fall är svårt att veta vilken växt som avses. Där detta är möjligt och utan att något missförstånd kan uppstå har det vetenskapliga namnet angivits.

Trädgårdsstyrelsen
Ordförande: Sven-Erik Lindström
Ledamot Björn Håkansson
Ledamot Mikael Qwiberg
Ledamot Sven-Åke Asklander
Ledamot Mats Ahlqvist
LedamotLennart Edlund
Ledamot & programansvarig: Mikael Qviberg
Suppleant Göran Allard

Adjungerad: Göran Hellström

DBW:s Botaniska Trädgård, Paviljongsplan och Gotlandsänget ägs och drivs av Sällskapet DBW.
Den praktiska skötseln sker i samarbete med Parkförvaltningen vid Region Gotland.

Trädgårdsmästare:
Ann-Kristin Hallin
Bonnie Öhman

DBW:s kansli:  Postadress Strandgatan 5 , 621 57 Visby (ej bemannat)

 

Hemsidan är gjord i samarbete med Databyrån i Visby AB och ansvariga inom Botaniska Trädgården och Sällskapet DBW.

Webmaster: Lasse Ahnell, Skicka e-post till webbmaster
Foto: Mart Marend om annat inte anges.

Övriga förfrågningar

Bokningar som rör t.ex. modefotografering, kortare filmning och liknande kan göras här nedan.

Boka Gotlandsänget & Paviljongsplan

Gotlandsänget, c:a 17500 kvm är helt gräsbelagt och har ett flertal trädsamlingar men också några större öppna ytor.
Längst bort i Gotlandsänget, mot norr, kan man under juni se det stora och ovanliga näsduksträdet blomma.


Paviljongsplan* består en stor grön gräsmatta kantad med lummig grönska. Olika evenemang hålls här, bl a det årliga midsommarfirandet och stora delar av Medeltidsveckans marknad.

*Paviljongsplan heter så efter att DBW:s sommarpaviljong, som öppnade 1876, var belägen här. Tyvärr brann den ner 1951.

Boka plats för vigsel

Bokning sker via extern samarbetspartner Gotlandsmuseum (bokning@gotlandsmuseum.se). Telefon 0498-292740

Vår vackra trädgård är mycket omtyckt av brudpar som vill förlägga sin vigsel utomhus.
Många romantiska och stämningsfulla platser ryms i trädgården, inte minst runt Lusthuset.
Välj en av de platser vi upplåter för vigsel i trädgården, ta kontakt med bokningen och efterhör om tid finns den aktuella dagen.
En avgift tas ut.