skip to Main Content
|   info@dbw1814.se

KONTAKT OCH INFORMATION

Anders Juhlin, ansvarig skötsel
Telefon: 0498-26 92 59
Adress: Region Gotland
Tekniska förvaltningen,
DBW:s Botaniska trädgård
621 81 Visby

Bokningsfrågor:
Göran Hellström: Bokningsansvarig

Vigselbokning: Åsa Källström Gotlandsmuseum

Trädgårdsstyrelsen
Ordförande: Sven-Erik Lindström
V ordf Sven Åke Asklander
Ledamot Mats Ahlqvist
Ledamot & programansvarig: Mikael Qwiberg
Ledamot Lennart Edlund
Ledamot Björn Håkansson
Suppleant: Göran Allard

Adjungerad: Göran Hellström

DBW:s Botaniska Trädgård, Paviljongsplan och Gotlandsänget ägs och drivs av
Sällskapet DBW.
För den praktiska skötseln av området svarar Parkförvaltningen vid Region Gotland.

Trädgårdsmästare:
Ann-Kristin Hallin
Bonnie Öhman

Postadress:
DBW:s botaniska trädgård
Tranhusgatan 23B
62155 Visby

DBW:s kansli:
Strandgatan 5 ,
621 57 Visby

Botaniska Trädgården ligger längs med stranden, norr om Almedalen. Man kan parkera utanför Kruttornet och därifrån gå in genom porten samt ta av åt vänster på Strandgatan. På väg mot stora grinden passerar man bl.a. Skogränd och Fiskargränd, där man sommartid möts av alla blommande rosor utanför de små husen.
Trädgården är alltid öppen för besökare. Ingen inträdesavgift, däremot viss avgift för guidade turer för vuxna. Ingen avgift för barnverksamheten.

Huvudingången ligger i hörnet Strandgatan – S:t Olofs gränd.

Mellan muren och havet går en vacker strandpromenad i nord-sydlig riktning.
Från strandpromenaden kan man gå in genom muren via Kärleksporten och nå trädgården från havssidan.

Flera ingångar:
från Paviljongsplan (norra ingången)
från Tranhusgatan (östra ingången)
från S:t Olofs gränd vid ruinen (södra ingången)

Toaletter finns utanför norra grinden
_______

Några kanske undrar varför det vetenskapliga namnet inte finns på alla växter, men detta beror på att hemsidan i första hand är avsedd att ge en bild och en känsla av trädgården – inte att förmedla alla växters vetenskapliga namn.
Eftersom många bilder innehåller flera växter är det inte möjligt att namnge varje enskild växt på ett korrekt sätt eftersom det i vissa fall är svårt att veta vilken växt som avses.
Där detta är möjligt och utan att något missförstånd kan uppstå har det vetenskapliga namnet angivits.

_______

Hemsidan är gjord i samarbete med Databyrån i Visby AB och ansvariga inom Botaniska Trädgården och Sällskapet DBW.
Webmaster: Lasse Ahnell webmaster@dbw1814.se
Foto: Mart Marend om annat inte anges.

Back To Top
×Close search
Sök