Trädgårdsstyrelsen

DBW:s Botaniska Trädgård i Visby är en av Sveriges vackraste botaniska trädgårdar. Med sitt läge innanför muren och med en skyddande trädridå kan den hysa många växter som annars inte trivs i Sverige.

Ur trädgårdens reglemente:

Sällskapet DBW:s trädgård är en åt allmänheten upplåten botanisk trädgård, som har till syfte att väcka och liva hågen för odling av nyttiga och prydliga växter på samma gång som den är avsedd att vara av intresse för botaniker samt för forskning. Trädgården har dessutom till uppgift att bereda skydd och hemvist för nyttiga småfåglar.
___

Sällskapet DBW:s Trädgårdsstyrelsen planerar tillsammans med trädgårdsmästarna trädgårdens skötsel och utveckling. Styrelsen har också ekonomiskt ansvar för anläggning och maskiner.  Region Gotland har arbetsgivareansvar och sköter driften på uppdrag av Trädgårdsstyrelsen.

Trädgårdsstyrelsen planerar programverksamheten i trädgården (guidningar, barnverksamhet och kulturevenemang).

Trädgårdsstyrelsen belönar, efter inkomna förslag, trädgårdar på Gotland som uppfyller de uppställda kvalitetskriterierna.

Trädgårdsstyrelsen verkar för att få inkomster som kan bidra till
skötseln av trädgården.

Trädgården ingår i ett nätverk bestående av trädgårdar runt Östersjön.

Det är en förmån för oss att få förvalta denna pärla tillsammans med personalen i trädgården och Region Gotland!

Övriga förfrågningar

Bokningar som rör t.ex. modefotografering, kortare filmning och liknande kan göras här nedan.

Boka Gotlandsänget & Paviljongsplan

Gotlandsänget, c:a 17500 kvm är helt gräsbelagt och har ett flertal trädsamlingar men också några större öppna ytor.
Längst bort i Gotlandsänget, mot norr, kan man under juni se det stora och ovanliga näsduksträdet blomma.


Paviljongsplan* består en stor grön gräsmatta kantad med lummig grönska. Olika evenemang hålls här, bl a det årliga midsommarfirandet och stora delar av Medeltidsveckans marknad.

*Paviljongsplan heter så efter att DBW:s sommarpaviljong, som öppnade 1876, var belägen här. Tyvärr brann den ner 1951.

Boka plats för vigsel

Bokning sker via extern samarbetspartner Gotlandsmuseum (bokning@gotlandsmuseum.se). Telefon 0498-292740

Vår vackra trädgård är mycket omtyckt av brudpar som vill förlägga sin vigsel utomhus.
Många romantiska och stämningsfulla platser ryms i trädgården, inte minst runt Lusthuset.
Välj en av de platser vi upplåter för vigsel i trädgården, ta kontakt med bokningen och efterhör om tid finns den aktuella dagen.
En avgift tas ut.