skip to Main Content
|   info@dbw1814.se

DBW:s Botaniska Trädgård i Visby är en av Sveriges vackraste botaniska trädgårdar.

Med sitt läge innanför muren och med en skyddande trädridå kan den hysa många växter som annars inte trivs i Sverige.

Ur stadgarna:
Sällskapet DBW:s trädgård är en åt allmänheten upplåten park, som har till syfte att väcka och liva hågen för odling av nyttiga och prydliga växter på samma gång som den är avsedd att fylla uppgiften såsom botanisk trädgård. Trädgården har dessutom till uppgift att bereda skydd och hemvist för nyttiga småfåglar.

Trädgårdsstyrelsen deltar tillsammans med trädgårdsmästaren i planeringen av trädgårdens skötsel och utveckling samt har kontinuerlig kontakt med Region Gotland angående driften.

Trädgårdsstyrelsen planerar programverksamheten i trädgården (guidningar, barnverksamhet och kulturevenemang).

Trädgårdsstyrelsen belönar, efter inkomna förslag, trädgårdar på Gotland som uppfyller de uppställda kvalitetskriterierna.

Trädgårdsstyrelsen verkar för att få inkomster som kan bidra till
skötseln av trädgården.

Trädgården ingår i ett nätverk bestående av trädgårdar runt Östersjön.

Det är en förmån för oss att få förvalta denna pärla tillsammans med personalen i trädgården och Region Gotland!

Back To Top
×Close search
Sök