skip to Main Content
|   info@dbw1814.se
Lite om trädgårdens historia

De Badande Wännernas botaniska trädgård anlades 1855 efter förslag av magister Hans Petter Gustavsson, som ville att det uppväxande släktet skulle bibringas en levande kunskap om naturen. Trädgården blev tidigt en omtyckt promenadplats.

I början fungerade den mest som handelsträdgård, med ett stort sortiment av frukt- och parkträd, buskar, sparris och andra nyttoväxter.
Man bedrev även trädgårdsundervisning.

I början av 1930-talet gjordes en genomgripande renovering av trädgården och den fick då sin nuvarande utformning. Förutom botaniska trädgården tillhör även grönområdet norr därom Sällskapet DBW.

Under 1970-talet övertog Gotlands kommun driftsansvaret för trädgården, men sällskapet DBW:s trädgårdsstyrelse svarar fortfarande för det botaniska innehållet.

På senare år har trädgården åter fått en ansiktslyftning, man har målat lusthuset i de ursprungliga färgerna och anlagt en helt ny örtagård.

Ur stadgar för sällskapet DBW:

Kapitel 1, 1 §

Sällskapet som stiftades den 9 juli 1814 och med anledning av sitt ursprung kallar sig
”DE BADANDE VÄNNERNA” och tecknar sig ”Sällskapet DBW” har till ändamål att verka något nyttigt för det allmänna.

I sådant avseende är dess intresse särskilt fästat vid den av Sällskapet år 1855 anlagda
botaniska trädgården samt vid den år 1904 till Sällskapet donerade Åhsbergska hagen, platsen för Sällskapets tillkomst.

Reglemente för Trädgårdsstyrelsen

Reglemente för Trädgårdsstyrelsen

1 §

Sällskapet DBW:s trädgård är en åt allmänheten upplåten park, som har till syfte att väcka
och liva hågen för odling av nyttiga och prydliga växter på samma gång som den är avsedd
att fylla uppgiften såsom botanisk trädgård. Trädgården har dessutom till uppgift att bereda
skydd och hemvist för nyttiga småfåglar.

Back To Top
×Close search
Sök