Historik

Lite om trädgårdens historia

De Badande Wännernas botaniska trädgård anlades 1855 efter förslag av magister Hans Petter Gustavsson, som ville att det uppväxande släktet skulle bibringas en levande kunskap om naturen. Trädgården blev tidigt en omtyckt promenadplats.

I början fungerade den mest som handelsträdgård, med ett stort sortiment av frukt- och parkträd, buskar, sparris och andra nyttoväxter.
Man bedrev även trädgårdsundervisning.

I början av 1930-talet gjordes en genomgripande renovering av trädgården och den fick då sin nuvarande utformning. Förutom botaniska trädgården tillhör även grönområdet norr därom Sällskapet DBW.

Under 1970-talet övertog Gotlands kommun driftsansvaret för trädgården, men sällskapet DBW:s trädgårdsstyrelse svarar fortfarande för det botaniska innehållet.

På senare år har trädgården åter fått en ansiktslyftning, man har målat lusthuset i de ursprungliga färgerna och anlagt en helt ny örtagård.

Ur stadgar för sällskapet DBW:

Kapitel 1, 
1 §

Sällskapet som med anledning av sitt ursprung kallar sig ”DE BADANDE VÄNNERNA” (”Sällskapet DBW”) är politiskt fristående och i övrigt obundet. Alltsedan dess tillblivelse den 9 juli 1814 har det till ändamål att verka något nyttigt för det allmänna.

2 §
Utifrån det allmännyttiga är särskilt intresse fästat vid den av Sällskapet år 1855 anlagda Botaniska trädgården i Visby, samt vid den år 1904 till Sällskapet donerade Åhsbergska hagen.

Sällskapet vill också värna om det som historiskt och kulturellt kännetecknar Gotlands tradition och samtid samt bidra till bevarandet av det gamla Visby med dess säregna skönhet och ålderdomliga prägel.

Sällskapet DBW:s stiftelse främjar sedan år 1965 vetenskaplig forskning med inriktning på Gotland.

Sällskapets ursprung och namn manar till främjande av ett sunt friluftsliv och sällskaplig samvaro.

Historik

Övriga förfrågningar

Bokningar som rör t.ex. modefotografering, kortare filmning och liknande kan göras här nedan.

Boka Gotlandsänget & Paviljongsplan

Gotlandsänget, c:a 17500 kvm är helt gräsbelagt och har ett flertal trädsamlingar men också några större öppna ytor.
Längst bort i Gotlandsänget, mot norr, kan man under juni se det stora och ovanliga näsduksträdet blomma.


Paviljongsplan* består en stor grön gräsmatta kantad med lummig grönska. Olika evenemang hålls här, bl a det årliga midsommarfirandet och stora delar av Medeltidsveckans marknad.

*Paviljongsplan heter så efter att DBW:s sommarpaviljong, som öppnade 1876, var belägen här. Tyvärr brann den ner 1951.

Boka plats för vigsel

Bokning sker via extern samarbetspartner Gotlandsmuseum (bokning@gotlandsmuseum.se). Telefon 0498-292740

Vår vackra trädgård är mycket omtyckt av brudpar som vill förlägga sin vigsel utomhus.
Många romantiska och stämningsfulla platser ryms i trädgården, inte minst runt Lusthuset.
Välj en av de platser vi upplåter för vigsel i trädgården, ta kontakt med bokningen och efterhör om tid finns den aktuella dagen.
En avgift tas ut.