Böcker

Boknyheter_Botan_210x297_Bokhandelsinfo Alldeles intill Östersjöns brusande hav i skydd av den medel- tida stadsmuren runt Visby ligger DBW:s Botaniska trädgård, i folkmun benämnd ”Botan”. Trädgården anlades 1855 och är idag en av Visbys mest populära sevärdheter. Med ständig vattentillförsel från klinten skapas här idealiska förutsättningar för allt växande. Som titeln ”Botan – Allas gröna rum” antyder,…