skip to Main Content
|   info@dbw1814.se
VÄLKOMMEN TILL
BOTANISKA TRÄDGÅRDEN I VISBY!

Med sitt läge innanför muren och med en skyddande trädridå kan den hysa många växter som annars inte trivs i Sverige.

Ur stadgarna:
Sällskapet DBW:s trädgård är en åt allmänheten upplåten park, som har till syfte att väcka och liva hågen för odling av nyttiga och prydliga växter på samma gång som den är avsedd att fylla uppgiften såsom botanisk trädgård. Trädgården har dessutom till uppgift att bereda skydd och hemvist för nyttiga småfåglar.

Trädgårdsstyrelsen deltar tillsammans med trädgårdsmästaren i planeringen av trädgårdens skötsel och utveckling samt har kontinuerlig kontakt med Region Gotland angående driften.

Trädgårdsstyrelsen planerar programverksamheten i trädgården (guidningar, barnverksamhet och kulturevenemang).

Trädgårdsstyrelsen belönar, efter inkomna förslag, trädgårdar på Gotland, som uppfyller de uppställda kvalitetskriterierna.

Trädgårdsstyrelsen verkar för att få inkomster som kan bidra till
skötseln av trädgården.

Trädgården ingår i ett nätverk bestående av trädgårdar runt Östersjön.

Det är en förmån för oss att få förvalta denna pärla tillsammans med personalen i trädgården!

Soppkök 2018
Visbydagen med soppkok i Botan

Visbydagen 5 oktober 2019 kl 10.00-14.00
I trädgården tillagas en soppa på höstens rot- och grönsaker.
Den serveras rykande varm mellan 10.00 – 14.00.

Kom gärna med och hjälp oss hacka grönsaker
från klockan 09.00, hjärtligt välkommen.

Arrangör är Botaniska Trädgårdens vänner.

Sommarprogram 2019 i Botan

Även denna sommar 2019 arrangeras en mängd aktiviteter i DBWs Botaniska trädgård. På bilderna till vänster kan ni se hela listan.

Öppettider

Trädgården är alltid öppen för besökare.

Ingen inträdesavgift, däremot viss avgift för guidade turer för vuxna. Ingen avgift för barnverksamheten. DBW:s Botaniska Trädgård,

Paviljongsplan och Gotlandsänget ägs av
Sällskapet DBW.
För den praktiska skötseln av området svarar Gotlands kommun, Parkförvaltningen

Botaniska Trädgården ligger längs med stranden, norr om Almedalen.
Man kan parkera utanför Kruttornet och därefter gå in genom porten samt ta av åt  vänster på Strandgatan.
På väg mot stora grinden passerar man bl a Skogränd och Fiskargränd, där man  sommartid möts av alla
blommande rosor utanför de små husen.

Huvudingången ligger i hörnet Strandgatan – S:t Olofs gränd.

Mellan muren och havet går en vacker strandpromenad i nord-sydlig riktning.
Från strandpromenaden kan man gå in genom muren via Kärleksporten och nå  trädgården från havssidan.

Flera ingångar:
från Paviljongsplan (norra ingången)
från Tranhusgatan (östra ingången)
från S:t Olofs gränd vid ruinen (södra ingången)

Toaletter: utanför norra grinden

Karta

Back To Top
×Close search
Sök